Quyền lợi bảo hiểm
và Hướng dẫn bồi thường

Quyền lợi bảo hiểm

Khi tham gia gói Wicare với chi phí 1.700 đồng/ngày, bạn sẽ được nhận 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện. Wicare sẽ thực hiện chi trả kể từ ngày nằm viện thứ 2 và tối đa là 3 ngày/tháng. 

Ví dụ bạn phải nằm viện từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 trong tháng. Wicare sẽ chi trả cho bạn vào những ngày mùng 6, 7, 8 với tổng số tiền là 600.000 đồng. Không chỉ trả ngày mùng 5 vì đây là ngày nằm viện đầu tiên. Không chỉ trả ngày mùng 9 vì đã vượt quá hạn mức 3 ngày/tháng. 

Hướng dẫn bồi thường

Để nhận được quyền lợi của mình, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn xuất viện, bạn hãy gửi toàn bộ bản chụp ảnh của các tài liệu sau tới địa chỉ email hello@wicare.vn:

  1. Giấy yêu cầu bồi thường có chữ ký của bạn (tải mẫu tại đây);
  2. Giấy xuất viện có dấu đỏ của bệnh viện;
  3. Sổ khám chữa bệnh và kết quả xét nghiệm có dấu đỏ của bệnh viện;
  4. Ảnh chụp hai mặt chứng minh thư;
  5. Số tài khoản ngân hàng – tên ngân hàng – chi nhánh để nhận quyền lợi.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Wicare sẽ  thông báo chấp thuận hoặc từ chối chi trả. Theo sau đó, số tiền bồi thường sẽ được thanh toán trong vòng năm (5) ngày làm việc bằng hình thức chuyển khoản.