Wicare PRO

Ốm có tiền - Khỏe có quà

Bảo hiểm duy nhất tặng quà khi bạn khỏe

Bảo hiểm sức khỏe chỉ với 1 ly trà đá

Tham gia càng lâu, chi phí càng thấp!


Mua 1 tháng

1.700
đ/ngày
  • Tổng tiền: 50.000 đ

Mua 3 tháng
tặng 1 tháng

1.250
đ/ngày
  • Tổng tiền: 150.000 đ
Tiết Kiệm 25%

Mua 6 tháng
tặng 6 tháng

830
đ/ngày
  • Tổng tiền: 300.000 đ
Tiết kiệm 50%